Informace obsažené na této webové stránce slouží pouze pro obecné informační účely. Informace poskytuje RancPodKunkou.cz a přestože se snažíme, aby byly informace aktuální a správné, neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, o úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webové stránky nebo informace, produkty, služby nebo související grafika obsažená na webových stránkách pro jakýkoli účel. Jakékoli spoléhání se na takové informace je proto výhradně na vaše vlastní riziko.

V žádném případě neponeseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, včetně, bez omezení, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody nebo jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku ztráty dat nebo zisků vyplývajících z nebo v souvislosti s používáním této webové stránky. .

Prostřednictvím tohoto webu můžete odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou RancPodKunkou.cz . Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Zahrnutí jakýchkoli odkazů nemusí nutně znamenat doporučení nebo podporu názorů v nich vyjádřených.

Vynakládáme veškeré úsilí, aby web fungoval bez problémů. RancPodKunkou.cz však nenese žádnou odpovědnost za dočasnou nedostupnost webu z důvodu technických problémů mimo naši kontrolu.